மின்-சேவை மையங்களில் வழங்கப்படும் சேவைகளின் பட்டியல்

மின்-சேவை மையங்களில் வழங்கப்படும் சேவைகளின் பட்டியல்
வ. எண் 
துறை
சேவை குறியீடு
சேவைகள்
துறை கட்டணங்கள்
சேவை கட்டணம்
1
வருவாய்
REV-101
சமூக சான்றிதழ்
0 60
2 REV-102
நேட்டிவிட்டி சான்றிதழ்
0 60
3 REV-103
வருமான சான்றிதழ்
0 60
4 REV-104
பட்டதாரி சான்றிதழ் அல்லாதது
0 60
5 REV-105
கைவிடப்பட்ட பெண் சான்றிதழ்
0 60
6 REV-106
விவசாய வருமான சான்றிதழ்
0 60
7 REV-107
குடும்ப இடம்பெயர்வு சான்றிதழ்
0 60
8 REV-108
வேலையின்மை சான்றிதழ்
0 60
9 REV-109
விதவை சான்றிதழ்
0 60
10 REV-110
வருவாய் கிராமங்களுக்கான பிறப்புச் 
சான்றிதழிலிருந்து அச்சிடுக
0 20
11 REV-112
வருவாய் கிராமங்களுக்கான இறப்பு சான்றிதழிலிருந்து 
அச்சிடுக
0 20
12
வருவாய் (சமூக பாதுகாப்பு திட்டம்)
REV-201
இந்திரா காந்தி தேசிய முதியோர் ஓய்வூதிய திட்டம்
0 60
13 REV-202
இந்திரா காந்தி தேசிய விதவை ஓய்வூதிய திட்டம்
0 60
14 REV-203
இந்திரா காந்தி தேசிய ஊனமுற்றோர் ஓய்வூதிய திட்டம்
0 60
15 REV-204
உடல் ஊனமுற்ற ஓய்வூதிய திட்டம்
0 60
16 REV-205
கைவிடப்பட்ட மனைவிகள் ஓய்வூதிய திட்டத்தை அழிக்கவும்
0 60
17 REV-206
திருமணமாகாத பெண்கள் ஓய்வூதிய திட்டம்
0 60
18 REV-207
விதவை ஓய்வூதிய திட்டத்தை அளிக்கவும்
0 60
19
வருவாய் (நிலம்)
REV-501
தமிழ் நிலம் - முழு கள பட்டா பரிமாற்றம்
0 60
20 REV-502
தமிழ் நிலம் - கூட்டு பட்டா பரிமாற்றம்
0 60
21 REV-503
தமிழ் நிலம் - உட்பிரிவு
0 60
22 REV-701
குறை தீர்க்கும் மனு
0 20
23 REV-702
தமிழ் நிலம் - அரேக்கின் சாரம்
0 20
24 REV-703
தமிழ் நிலம் - சிட்டாவின் சாறு
0 20
25 சமூக நலம்  SWN-201
அன்னை தெரசா அம்மையார் நினைவ் அனாதை பெண் திருமண 
உதவி திட்டம்
0 100
26 SWN-202
பெண் குழந்தைகள் பாதுகாப்பு திட்டம்- I
0 100
27 SWN-203
பெண் குழந்தைகள் பாதுகாப்பு திட்டம்- II
0 100
28 SWN-204
தர்மம்பல் அம்மையார் நினாயு விதவை மறு திருமண உதவி திட்டம்
0 100
29 SWN-205
டாக்டர் முத்துலட்சுமி ரெட்டி நினைவ் கலப்பு திருமண உதவி திட்டம்
0 100
30 SWN-206
ஈ.வி.ஆர் மணியம்மையர் நினைவ் விதவை மகள் திருமண உதவி திட்டம்
0 100
31 SWN-207
மூவலூர் ராமமிர்தம் அம்மையார் நினைவ் திருமண உதவி திட்டம்
0 100
32 நுகர் பொருள்  CSD-701
பி.டி.எஸ் தவிர வேறு நுகர்வோர் புகார்
0 20
33 CSD-702
பி.டி.எஸ் தொடர்பான நுகர்வோர் புகார்
0 20
34 தமிழ்நாடு காவல் துறை  TNP-701 CSR நிலைமை 0 10
35 TNP-702 FIR நிலைமை 0 10
36 TNP-703
ஆன்லைன் புகார் பதிவு
0 20
37 TNP-704
நிலை பார்வை
0 10
38 TNP-705
வாகன தேடல்
0 10
39
தமிழ்நாடு போக்குவரத்து
STA-301
ஓட்டுநர் உரிமத்திற்கான முன்பதிவு நியமனம்
0 60
40 STA-501
கற்றவரின் உரிமம் ஆன்லைன் விண்ணப்பம்
0 60
41 STA-701
ஓட்டுநர் உரிமம் ஆன்லைன் விண்ணப்பத்தை மீண்டும் அச்சிடுங்கள்
0 20
42
தமிழ்நாடு பதிவு
IGR-601
ஆஃப்லைன் கட்டணம் மூலம் விண்ணப்பம்
0 60
43 IGR-701
ஆஃப்லைன் கட்டணத்திற்காக பத்திரத்தை அச்சிடுக
0 20
44 IGR-301
திருமணம் / ஆவண பதிவுக்கான ஆன்லைன் நியமனம்
0 60
45 IGR-702
நியமனம் செய்வதற்கான ஒப்புதல் அச்சிடுதல்
0 10
46 TANGEDCO TEB-601
மின்சார பில் கட்டணம்
Upto 1000 15
1001 - 3000 25
3001 - 5000 40
5001 - 10000 50
10001 and above 60
47 TNEA TNE-501
தமிழ்நாடு பொறியியல் சேர்க்கை 2016 பி.இ. / பி.டெக் ஆன்லைன் பதிவு
General Rs.500 60
OBC/SC/ST Rs.250 60
48
சென்னை மாநகராட்சி
COC-101
பிறப்பு சான்றிதழ் அச்சிடுதல்
0 30
49 COC-102
இறப்பு சான்றிதழ் அச்சிடுதல்
0 30
60 COC-401
வர்த்தக உரிமத்தை புதுப்பித்தல்
Upto 1000
1001 - 3000
3001 - 5000
5001 - 10000
10001 and above
15
25
40
50
60
51 COC-601
நிறுவன வரி வசூல்
52 COC-602
தொழில்முறை வரி வசூல்
53 COC-603
சொத்து வரி வசூல்
54
சென்னை மெட்ரோ நீர் வழங்கல் மற்றும் 
கழிவுநீர் வாரியம்
CMW-601
நீர் மற்றும் கழிவுநீர் வரி
Upto 1000 15
1001 - 3000 25
3001 - 5000 40
5001 - 10000 50
10001 and above 60
55
நகராட்சி நிர்வாக ஆணையர் 
CMA-601
வரி அல்லாத வசூல்
Upto 1000
1001 - 3000
3001 - 5000
5001 - 10000
10001 and above
15
25
40
50
60
56 CMA-602
தொழில்முறை வரி வசூல்
57 CMA-603
சொத்து வரி வசூல்
58 CMA-604
நிலத்தடி வடிகால் கட்டணம் வசூலித்தல்
59 CMA-605
நீர் கட்டணங்கள் வசூல்
60
கொதிகலன்கள் இயக்குநரகம்
DBL-401
கொதிகலன்கள் சட்டத்தின் கீழ் உரிமத்தை பதிவு செய்தல்
   
61 DBL-402
கொதிகலன்கள் சட்டத்தின் கீழ் உரிமத்தை புதுப்பித்தல்
   
39 DBL-403
கொதிகலன்களின் உற்பத்தியாளர் / விறைப்பு ஒப்புதலுக்கான விண்ணப்பம்
0 15
40 DBL-404
கொதிகலன்களின் உற்பத்தியாளர் / விறைப்பான் புதுப்பிப்பதற்கான விண்ணப்பம்
0 15
62
வேலைவாய்ப்பு பயிற்சி
EMP-502
பதிவு ஐடி அச்சிடுதல்
0 15
63 EMP-504
புதுப்பிப்பதற்கான விண்ணப்பம்
0 15
43 EMP-503
பதிவு செய்வதற்கான விண்ணப்பம்
0 60
44 EMP-501
சுயவிவர புதுப்பிப்புக்கான விண்ணப்பம்
0 60
45
மருந்து கட்டுப்பாட்டு நிர்வாகம்
DCA-401
அலோபதி மருந்துகளை வழங்க அல்லது புதுப்பிக்க உரிமத்திற்கான விண்ணப்பம்
0 15
46 DCA-402
ஹோமியோபதி மருந்துகளை வழங்க அல்லது புதுப்பிக்க உரிமத்திற்கான விண்ணப்பம்
0 15
47 DCA-403
தடைசெய்யப்பட்ட உரிமத்தை வழங்க அல்லது புதுப்பிக்க உரிமத்திற்கான விண்ணப்பம் (அலோபதி மருந்துகள்)
0 15
48 DCA-404
அட்டவணை எக்ஸ் மருந்துகளில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ள அல்லது புதுப்பிப்பதற்கான உரிமத்திற்கான விண்ணப்பம்
0 15
49 DCA-405
நகல் உரிமம் பெறுவதற்கான விண்ணப்பம்
0 15
50
தீ & மீட்பு
DFR-101
MSB இணக்கத்திற்கான NOC
0 15
51 DFR-102
எம்.எஸ்.பி திட்டமிடல் அனுமதிக்கான என்.ஓ.சி.
0 15
52 DFR-103
எம்.எஸ்.பி அல்லாத திட்டமிடல் அனுமதிக்கான என்.ஓ.சி.
0 15
53 DFR-401
எம்.எஸ்.பி தீ உரிம பதிவு மற்றும் புதுப்பித்தல்
0 15
54 DFR-402
அல்லாத MSB தீ உரிம பதிவு மற்றும் புதுப்பித்தல்
0 15
55
நுகர் பொருள் மற்றும் நுகர்வோர் பாதுகாப்பு
PDS-501
புதிய அட்டைக்கு விண்ணப்பிக்கவும்
0 60
56 PDS-502
அட்டை பிறழ்வு
0 60
57 PDS-504
ஸ்மார்ட் கார்டு அச்சிடுதல்
0 15
58 TNEGA CSC-024
பி.டி.எஸ் ஆதார் பதிவு
0 15
59
சென்னை போக்குவரத்து போலீஸ்
CTP-601
பத்திர கட்டணம்
0 15
60 WAQF வாரியம் WQA-201
உலேமா ஓய்வூதிய திட்டம்
0 15
61
தமிழ்நாடு மின் ஆய்வாளர்
TEI-401
வரைதல் ஒப்புதல் வழங்கல்
0 15
62 TEI-402
பாதுகாப்பு சான்றிதழ் வழங்கல்
0 15
63
மீன்வள இயக்குநரகம்
ADF-203
மீன்பிடி தடை காலத்தில் கடல் மீனவர் குடும்பங்களுக்கு நிவாரண உதவி
0 15
64 ADF-204
மீன்பிடி குறைவான காலத்தில் கடல் மீனவர் குடும்பங்களுக்கு சிறப்பு கொடுப்பனவு
0 15
65
வெவ்வேறு திறன் கொண்ட
 நபர்களின் நலன்
WDA-801
கடன் உதவி
0 15
66 WDA-201
திருமண உதவி
0 15
67 WDA-202
பராமரிப்பு ஆதரவு
0 15